Ochrana osobních údajů

V případě oprávněného zájmu po uzavření kupní smlouvy se řídí správa a uchování osobních údajů Všeobecnými obchodními podmínkami.

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) společností HOMÉR BELLATOR s.r.o., Syrovátka 55, 503 27 Lhota pod Libčany, IČ: 03180735, DIČ: CZ03180735, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34561 (dále jen „Správce“)

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Správci se zpracováním osobních údajů spočívajících ve jménu, příjmení, emailové adrese a kontaktní adrese (dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Správce Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely vytvoření databáze emailových kontaktů pro rozesílání newsletterů s informacemi o své činnosti a nabízení obchodu a služeb Správce. Údaje nebudou poskytovány a zpřístupňovány pro účely užití třetími osobami.

Údaje zpracovává Správce manuálně nebo automaticky sám prostřednictvím svých pracovníků, nebo prostřednictvím třetích subjektů zajišťujících pro Správce provoz serverů nebo provoz nástrojů a služeb pro zpracování dat. Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby Vás Správce informoval o své činnosti formou newsletteru, a to na Vaši doručovací adresu nebo emailovou adresu a dalšími obdobnými způsoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný a udělujete jej na dobu 10 let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

Jste oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, a to i následně. Máte právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a Správce je povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout v rozsahu stanoveném ZOOÚ. V této souvislosti má Správce právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady vynaložené na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte dále práva dle § 21 ZOOÚ. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich Údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete Správce požádat o vysvětlení. Můžete také požadovat, aby Správce odstranil závadný stav, zejména pak blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Údajů; Správce je povinen Vás informovat v návaznosti na Vaši žádost bez zbytečného odkladu o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s uchováváním a správou osobních údajů“ potvrzujete, že jste se s těmito pravidly seznámil a souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.