Beatitudo slaví 1. narozeniny

SOUTĚŽ - Beatitudo slaví 1. narozeniny

Beatitudo má jeden rok… to to uteklo. A jako každé malé batole se strašně rádo chová. Znáte to… chvíli nahoře, chvíli dole a nákupy s ním jsou vyloženě fuška. Naštěstí my jsme objevili poponášítka ONN, který nám všechnu tu dřinu s nošením strááášlivě ulehčuje. Na počest našeho oslavence a poponášítka ONN jsme si pro Vás připravili soutěž o hodnotné ceny.

Co pro výhru udělat?

Musíte zapátrat … třeba na našem facebookovém účtu … a odpovědět správně na otázku kolikátého slaví web Beatitudo.cz 1 rok od svého spuštění?

Pro tři vylosované šťastlivce máme připraveny tyto ceny

Výhercům gratulujeme. Všem, kteří se zúčastnili naší soutěže děkujeme za důvěru a povzbuzující přání.

Děkujeme, Pája a Bořivoj

Líbila se vám soutěž? Dejte LIKE Beatitudu a nikdy vám už žádná akce neuteče...

Kolikátého slaví web Beatitudo.cz 1 rok od svého spuštění?

Soutěž ukončena. Děkujeme všem za účast.

Správná odpověď zněla

Podmínky a pravidla účasti v soutěži „První narozeniny BEATITUDO“ (dále jen „soutěž“)

1. Organizátorem soutěže je společnost HOMÉR BELLATOR s.r.o., se sídlem Syrovátka 55, Lhota pod Libčany, 500 02, IČ: 03180735, DIČ: CZ03180735 (dále jen „organizátor“).
2. Soutěž probíhá na území České republiky, ceny vítězům nebudou zasílány na adresu do jiných zemí.
3. Soutěž probíhá od 5. 7. 2016 do 12. 7. 2016.
4. Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky starší 18 let, které splní podmínky účasti v soutěži.
5. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří splní veškeré stanovené podmínky.

  • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se, i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
  • U osob hlasujících vícekrát se jejich hlas započítá pouze jednou. A to ten první, který z daného e-mailu byl odeslán.
  • Po ukončení termínu soutěže budou organizátorem vylosováni 3 výherci náhodným losem.

Vyhlášení vítěze bude oznámeno dne 13. 7. 2016 prostřednictvím webové stránky www.beatitudo.cz a na FB profilu firmy.
6. Výhry: 1. cena – poponášítko Beatitudo ONN 2. cena – poukaz na slevu při nákupu v e-shopu www.beatitudo.cz v hodnotě 600,- Kč. 3. cena – poukaz na slevu při nákupu v e-shopu www.beatitudo.cz v hodnotě 300,- Kč. O výhře budou soutěžící informováni organizátorem nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže.

  • Lhůta na vyčerpání slevy je 3 měsíce od data oznámení výherci na email, který uvedl při soutěžení.
  • V případě nevyčerpání slevy v řádném termínu, na ni soutěžící ztrácí nárok.
  • Veškeré výhry jsou soudně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu výhry či předčasné ukončení Soutěže.
  • O předání a převzetí výhry bude na žádost organizátora sepsáno potvrzení, které je výherce povinen podepsat. Podepsání potvrzení (včetně poštovních dokladů o doručení či předání zásilky) o převzetí výhry soutěžícím je podmínkou získání výhry. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora i vůči výherci stanovené těmito pravidly.

7. Sleva na nákup lze využít u objednávky se stejnou, nebo vyšší nominální hodnotou, než je sleva. Pokud bude konečná cena objednávky nižší, než sleva z výhry, nemá výherce na rozdíl nárok, ani se sleva nepřenáší na další nákup.
8. Organizátor nehradí účastníkům soutěže jakékoli náklady případně vzniklé účastníkům soutěže v souvislosti s účastí v soutěži nebo výhrou. Organizátor rovněž neodpovídá za poškozené, ztracené či nedoručené zásilky, SMS či emaily v této soutěži.
9. Při jakýchkoli sporech anebo nejasnostech týkajících se soutěže, těchto pravidel nebo jakýchkoli nároků souvisejících s účastí v této soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.
10. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
11. Soutěžící, registrací s kontaktními údaji souhlasí se zařazením všech jím odeslaných osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze společnosti HOMÉR BELLATOR s.r.o., se sídlem Syrovátka 55, 503 27 jakožto správce (dále jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
12. Informace o registrovaných účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
13. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat.
14. Účastí v soutěži, soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení na webové stránce www.beatitudo.cz a sociálních sítích. Tento souhlas může soutěžící (ne v průběhu soutěže), kdykoli písemně odvolat.
15. Podrobnější informace získáte na infolince 725 292 960 (pondělí – pátek, 9 – 17h) nebo v době konání soutěže na webových stránkách www.beatitudo.cz.
16. Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Hradci Králové dne 2. 7. 2016